Српски | Srpski | English

лекови за лечење лица који нису осигурани преко РФЗО ЈН 404-1-110/19-98

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-98

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за лечење лица који нису осигурани преко РФЗО

Обавештење о закљученом уговору pharma swiss ci-111
Обавештење о закљученом уговору phoenix pharma ci-149
Обавештење о закљученом уговору аdoc ci -148
Обавештење о закљученом уговору вега цi-114
Обавештење о закљученом уговору вега цi-150
Обавештење о закљученом уговору амикус цi-309