Српски | Srpski | English

лекови за лечење ретких болести ЈН 404-1-110/20-16

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/20-16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за лечење ретких болести

Обавештење о закљученом уговору phoenix pharma ц-159
Обавештење о закљученом уговору phoenix pharma c-183
Обавештење о закљученом уговору ино пхарм ц-202
Обавештење о закљученом уговору pfizer srb c-211
Обавештење о закљученом уговору ино пхарм c-240
Обавештење о закљученом уговору pfizer srb c-334