Српски | Srpski | English

лекови за лечење хемофилије за 2019. годину ЈН 404-1-110/19-48

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-48

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за лечење хемофилије за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору Farmix
Обавештење о закљученом уговору Medicalinea

Обавештење о закљученом уговору Medicunion
Обавештење о закљученом уговору Vega