Српски | Srpski | English

„Лекови“, обликована по партијaма В-41/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-41/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Лекови“, обликована по партијaма

Позив за подношење понуда В-41-2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА В-41-2015
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору 1за В- 41
Обавештење о закљученом уговору 2 за В- 41