Српски | Srpski | English

Лекови П-09/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекова, по партијама за потребе Универзитетске дечје клинике,
који имају карактер хитних и неодложних, број П-09/2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка , П-09-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА П-09-2016
Одговор на питање, ЈН П-09-2016
Измена конкурсне документације, П-09-2016, Измена прва
Одлука о додели уговора, П-09-2016
Одлука о обустави поступка, П-09-2016
Обавештење о обустави поступка, П-09-2016
Обавештење о закљученом уговору, П-09-2016