Српски | Srpski | English

лекови са Б листе и Д листе лекова за 2020. годину ЈН 404-1-110/20-20

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/20-20

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови са Б листе и Д листе лекова за 2020. годину

Назив и ознака из општег речника: 33600000 фармацеутски производи

пхармасvисс ц-304
Обавештење о закљученом уговору ц-302
Обавештење о закљученом уговору ц-307
фармалогист ц-327
пхармасвис ц-304