Српски | Srpski | English

Лекови са Д листе и нерегистровани лекова В-26/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-26/2014, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Лекови са Д листе и нерегистровани лекова, обликована по
партијaма

 

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору 1(1)

Обавештење о закљученом уговору 2