Српски | Srpski | English

лекови са Листе А и Листе А1 Листе ЈН 404-1-110/19-84

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-84

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину

Обавештење о закљученом уговору Vega
Обавештење о закљученом уговору Farmalogist
Обавештење о закљученом уговору phoenix ц-153 ispravka
Обавештење о закљученом уговору ц-192
Обавештење о закљученом уговору вега ц-195

Обавештење о закљученом уговору пхоеникс фарма ц-191 !
Обавештење о закљученом уговору фармалогист ц-190
Обавештење о закљученом уговору медика линеа ц-194
Обавештење о закљученом уговору фармалогист ц-154
Обавештење о закљученом уговору ино пхарм ц-226
Обавештење о закљученом уговору инфарм цi-285

Обавештење о закљученом уговору ц-293
Обавештење о закљученом уговору ц-298
Обавештење о закљученом уговору ц-301
Обавештење о закљученом уговору инфарм ц-294
Обавештење о закљученом уговору ц-295