Српски | Srpski | English

лекови са Листе А и Листе А1 Листе ЈН 404-1-110/19-84

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-84

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину

Обавештење о закљученом уговору Vega
Обавештење о закљученом уговору Farmalogist
Обавештење о закљученом уговору phoenix ц-153 ispravka
Обавештење о закљученом уговору ц-192