Српски | Srpski | English

лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-28

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору Slaviamed
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm
Обавештење о закљученом уговору Licentis
Обавештење о закљученом уговору Inpharm
Обавештење о закљученом уговору Ecotrade Bg
Обавештење о закљученом уговору Vega
Обавештење о закљученом уговору Medicunion
Обавештење о закљученом уговору Medicalinea
Обавештење о закљученом уговору Torlak
Обавештење о закљученом уговору Magna Medica
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma

Обавештење о закљученом уговору Farmalogist
Обавештење о закљученом уговору Fresenius

Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma
Обавештење о закљученом уговору Pharma Swiss
Обавештење о закљученом уговору phoenix ц-165

Обавештење о закљученом уговору фармалогист ц-175
Обавештење о закљученом уговору славиамед ц-176
Обавештење о закљученом уговору amicus ц-171
Обавештење о закљученом уговору фресениус ц-164
Обавештење о закљученом уговору б.браун ц-187
Обавештење о закљученом уговору вега ц-177
Обавештење о закљученом уговору амикус ц-205
Обавештење о закљученом уговору phoenix pharma c-203

Обавештење о закљученом уговору beohem 3 c-64
Обавештење о закљученом уговору пхарма свис ц-189
Обавештење о закљученом уговору фрезениус ц-197
Обавештење о закљученом уговору amicus ц-223
Обавештење о закљученом уговору вега ц-225
Обавештење о закљученом уговору amicus ц-232

Обавештење о закљученом уговору фармалогист ц-230
Обавештење о закљученом уговору фармалогист ц-236
Обавештење о закљученом уговору б-браун ц-233

Обавештење о закљученом уговору вега ц-263
Обавештење о закљученом уговору пхрама свис ц-245
Обавештење о закљученом уговору славиамед ц-247
Обавештење о закљученом уговору фармалогист ц-243
Обавештење о закљученом уговору адок ц-231
Обавештење о закљученом уговору фарма свис ц-271

Обавештење о закљученом уговору лицентис ц-300
Обавештење о закљученом уговору беохем 3 ц-235
Обавештење о закљученом уговору адок ц-313

Обавештење о закљученом уговору фресениус медицал ц-325
Обавештење о закљученом уговору фармалогист ц-312
Обавештење о закљученом уговору фарма свис ц-319

Обавештење о закљученом уговору б.браун ц-311
Обавештење о закљученом уговору вега ц-314

Обавештење о закљученом уговору вега ц-244