Српски | Srpski | English

лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-28

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору Slaviamed
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm
Обавештење о закљученом уговору Licentis
Обавештење о закљученом уговору Inpharm
Обавештење о закљученом уговору Ecotrade Bg
Обавештење о закљученом уговору Vega
Обавештење о закљученом уговору Medicunion
Обавештење о закљученом уговору Medicalinea
Обавештење о закљученом уговору Torlak
Обавештење о закљученом уговору Magna Medica
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma

Обавештење о закљученом уговору Farmalogist
Обавештење о закљученом уговору Fresenius

Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma
Обавештење о закљученом уговору Pharma Swiss
Обавештење о закљученом уговору phoenix ц-165

Обавештење о закљученом уговору фармалогист ц-175
Обавештење о закљученом уговору славиамед ц-176
Обавештење о закљученом уговору amicus ц-171
Обавештење о закљученом уговору фресениус ц-164
Обавештење о закљученом уговору б.браун ц-187