Српски | Srpski | English

лекови са листе лекова за 2020год. Н404-1-110/20-2

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН404-1-110/20-2

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови са листе
лекова  за 2020год.

Обавештење о закљученом уговору фресениус ц-101
Обавештење о закљученом уговору медика линеа ц-167
Обавештење о закљученом уговору инфарм ц-138
Обавештење о закљученом уговору вега ц-166
Обавештење о закљученом уговору phoenix pharma ц-169
Обавештење о закљученом уговору inpharm ц-168