Српски | Srpski | English

лекови са Ц листе лекова за 2019.годину -инфиксимаб ЈН 404-1-110/19-71

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-71

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови са Ц листе лекова за 2019.годину -инфиксимаб

Обавештење о закљученом уговору phoenix pharma ц-152