Српски | Srpski | English

Лекови у здравственој установи – лек cladribine (литак)“, број П-14/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa;
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Лекови у здравственој установи – лек cladribine (литак)“,  број П-14/2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА П-14-2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА П-14-2015
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору П-14-2015