Српски | Srpski | English

Лек ампхотерицин Б ампуле слипосомима П-06/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара-„Лекови у здравственој установи-лек ампхотерицин Б ампуле слипосомима”, број П-06/2014

Покретање поступка

Конкурсна документација