Српски | Srpski | English

лек за лечење хемофилије – емицизумаб ЈН 404-1-110/19-89

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-89

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лек за лечење хемофилије – емицизумаб

Обавештење о закљученом уговору phoenix pharma ц-159