Српски | Srpski | English

Лек Мелфалан, В-26/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак, ЈН В-26/2016

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лека Мелфалан за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН В-26-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, JН В-26-2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ЈН В-26-2016
Одлука о обустави поступка, ЈН В-26-2016