Српски | Srpski | English

лекова ван листе – лека „ Venomil Wespe “ П – 08/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–„лекова ван листе–лека„Venomil Wespe“за потребеУниверзитетске дечје клинике,број П-08/2015
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка