Српски | Srpski | English

Лек cladribine (литак)_П-06-2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара-„Лекови у здравственој установи- лек cladribine (литак) “, број П-06/2014

Покретање поступка

Конкурсна документација