Српски | Srpski | English

Лек „Fibrogamin P (CSL Behring)“, П-07/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лек „Fibrogamin P (CSL Behring)“ за потребе Универзитетске дечје клинике, број П-07/2015.

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора