Српски | Srpski | English

Лутака за вежбање интубације и лутака за вишенаменско вежбање М-01/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-01/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Лутака за вежбање интубације и лутака за вишенаменско вежбање.

Позив за подношење понуда М-01-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА M-01-2016
Питања и одговори 1 за М-01-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Измена прва конкурсне документације М-01-2016
Одлука о додели уговора за М-01-2016
Обавештење о закљученом уговору