Српски | Srpski | English

материјал за дијализу В-52/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-52/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за дијализу за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-52-2016.
Конкурсна документација, В-52-2016.
Одлука о додели уговора, ЈН В-52-2016
Одлука о обустави поступка, ЈН В-52-2016
Обавештење о обустави поступка, ЈН В-52-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-52-2016