Српски | Srpski | English

материјал за одлагање медицинског отпада М-22/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности, ЈН М-22/2016
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за одлагање медицинског отпада, по партијама за
потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, JН М-22-2016.
Конкурсна документација, ЈН М-22-2016.
Одлука о додели уговора, ЈН М-22-2016.
Обавештење о закљученом уговору, ЈН М-22-2016.