Српски | Srpski | English

материјал за одржавање хигијене М-13/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-13/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за одржавање хигијене за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, ЈН М-13-2020
Конкурсна документација, ЈН М-13-2020
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-13-2020

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН М-13-2020
Обавештење о закљученом уговору нетапродукт м-13
Обавештење о закљученом уговору Б2М м-13
Обавештење о закљученом уговору Г Т Хемија м-13