Српски | Srpski | English

материјал за одржавање хигијене М-15/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-15/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за одржавање хигијене за потребе Универзитетске дечје
клинике.

Poziv za podnošenje ponuda,, М-15-2019
Коnkursna dokumentacija, ЈN М-15-2019
Odgovor 1, JN M-15-2019

Коnkursna dokumentacija, ЈN М-15-2019, Izmena 1
Коnkursna dokumentacija, JN M-15-19 IZMENA 2

ODGOVOR 2, JN M 15-2019
Odgovor 3, JN M-15-19

Коnkursna dokumentacija, ЈН М-15-2019, Izmena 3
Оbaveštanje o produženju roka , JN M-15-19
Odgovor 4, JN M-15-19