Српски | Srpski | English

материјал за потребе одржавања хигијене В – 13 / 2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-13/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–материјал за потребе одржавања хигијене
.
Конкурсна документација, В-13-2015.
Позив за подношење понуда, ЈН В-13-2015
Одговор на питање 1, ЈН В-13-2015
Измене конкурсне документације 1, ЈН В-13-2015
Одговор на питање 2, ЈН В-13-2015
Одговор на питање 3, ЈН В-13-2015