Српски | Srpski | English

Материјал за ECMO В-03/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-03/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – материјал за ECMO за потребе Универзитетске дечје клинике, јавна набвака обликована по партијама:
 партија 1 (педијатријски ЕCMO оксигенатор протока до 2300 мл/мин)
 партија 2 (педијатријски ECMO оксигенатор протока до 4000 мл/мин)
 партија 3 (CentriMag пумпа за апарат Levitronix)
 партија 4 (PediVas пумпа за апарат Levitonix)
 партија 5 (Хемостатик у праху)
 партија 6 (Дренови без трокара)

Позив за подношење понуда, ЈН В-03-2015

Конкурсна документација, ЈН В-03-2015

Одговор на питање 1, ЈН В-03-2015