Српски | Srpski | English

медицинска и лабораторијска опрема (лабораторијски замрзивач за плазму и центрифуга) В-41/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В41/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицинска и лабораторијска опрема (лабораторијски замрзивач за плазму и центрифуга) за потребе Универзитетске дечје клинике. обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-41-2020
Конкурсна документација, ЈН В-41-2020
Одговор на питање 1, ЈН В-41-2020

Одговор на питање 2, ЈН В-41-2020
Измена Конкурсне документације 1, ЈН В-41-2020
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одговор на питање 3, ЈН В-41-2020

Измена Конкурсне документације 2, ЈН В-41-2020
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Одлука о додели уговора, ЈН В-41-2020
Обавештење о закљученом уговору суперлаб в-41
Обавештење о закљученом уговору викор в-41