Српски | Srpski | English

Медицинска опрема за потребе интензивне неге, В-13/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-13/2016.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицинска опрема за потребе интензивне неге за пацијенте који захтевају хемодинамску потпору у изолацији, обликована по партијама.

Позив за подношење понуда, В-13-2016
Конкурсна документација, В-13-2016
Одговор на питање 1, ЈН В-13-2016
Обавештење о закљученом уговору 1, В-13-2016
Обавештење о закљученом уговору Denta BP Pharm.