Српски | Srpski | English

Медицинска опрема- лапараскопски и хируршки инструменти

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку по партијама, за јавну набавку медицинска опрема- лапараскопски и хируршки инструменти број јавне набавке В- 15/13

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о обустави поступка

Закључење уговора