Српски | Srpski | English

медицински и лабораторијски ситан инвентар ЈН М-19/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-19/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара-медицински и лабораторијски ситан инвентар за потребе Универзитетска дечја клиника.

Poziv za podnošenje ponuda,JN M-19-20
Коnkursna dokumentacija, ЈNM-19-2020
Obavestenje o produzenju roka, JN M-19-2020
Odluka o dodeli ugovora, JN M -19-20
Обавештење о закљученом уговору еуробиро плус м-19

Обавештење о закљученом уговору призма крагујевац м-19 исправка
Обавештење о закљученом уговору суперлаб м-19