Српски | Srpski | English

Медицински технички материјал В-11/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-11/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама.

Позив за подношење понуда, В-11-2016
Конкурсна документација, В-11-2016
Одговор на питање 1, ЈН В-11-2016
Измена конкурсне документације 1, В-11-2016
Одговор на питање 2, ЈН В-11-2016
Измена конкурсне документације 2, В-11-2016
Одговор на питање 3, ЈН В-11-2016
Одговор на питање 4, ЈН В-11-2016
Одговор на питање 5, ЈН В-11-2016
Одговор на питање 6, ЈН В-11-2016
Одговор на питање 7, ЈН В-11-2016
Одговор на питање 8, ЈН В-11-2016
Измена конкурсне документације 3, В-11-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда(6)
Обавештење о закљученом уговору М-11-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-11-2016
Одлука о обустави поступка, ЈН В-11-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-11-2016, партија бр. 43
Обавештење о закљученом уговору 1, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 2, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 3, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 4, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 5, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 6, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 7, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 8, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 9, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 10, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 11, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 12, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 13, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 14, JН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 15, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 16, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 17, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 18, ЈН В-11-2016
Обавештење о закљученом уговору 19, ЈН В-11-2016.