Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В – 27/2015.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-27/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–медицински технички материјал

.

Позив за подношење понуда, ЈН В-27-2015
Конкурсна документација, ЈН В-27-2015
Одговор на питање 1, ЈН В-27-2015
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-27-2015
Измене конкурсне документације 2, ЈН В-27-2015
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН В-27-2015
Одговор на питање 2, ЈН В-27-2015
Измене конкурсне документације 3, ЈН В-27-2015
Одговор на питање 3, ЈН В-27-2015
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2, ЈН В-27-2015
Одговор на питање 4, ЈН В-27-2015
Измена конкурсне документације 5, ЈН В-27-2015
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3, ЈН В-27-2015
Одговор на питање 5, ЈН В-27-2015
Одлука о обустави поступка, ЈН В-27-2015
Одлука о додели уговора, ЈН В-27-2015
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5