Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В-42/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-42/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама.

Позив за подношење понуда, В-42-2016.
Конкурсна документација, В-42-2016.
Одговор на питање 1, ЈН В-42-2016.
Одговор на питање 2, ЈН В-42-2016.
Измена конкурсне документације 1, В-42-2016.
Обавештење о закљученом уговору 6, ЈН В-42-2016.
Обавештење о закљученом уговору 7, ЈН В-42-2016.

Обавештење о закљученом уговору 8, ЈН В-42-2016.