Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В-47/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В47/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-47-2020
Конкурсна документација, ЈН В-47-2020
Одговор на питање 1, ЈН В-47-2020
Одговор на питање 2, ЈН В-47-2020
Одговор на питање 3, ЈН В-47-2020
Одговор на питање 4, ЈН В-47-2020

Одговор на питање 5, ЈН В-47-2020
Одговор на питање 6, ЈН В-47-2020
Одговор на питање 7, ЈН В-47-2020
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-47-2020
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одговор на питање 14, ЈН В-47-2020
Одлука о додели уговора, ЈН В-47-2020

Одлука о обустави поступка, ЈН В-47-2020
Обавештење о закљученом уговору dijagfarm v-47

Обавештење о закљученом уговору schiller v-47
Обавештење о закљученом уговору арена мединг v-47
Обавештење о закљученом уговору арровпак v-47
Обавештење о закљученом уговору б.браун v-47
Обавештење о закљученом уговору велебит v-47

Обавештење о закљученом уговору дента бп v-47
Обавештење о закљученом уговору днд комерц v-47

Обавештење о закљученом уговору лабра v-47
Обавештење о закљученом уговору марк медикал v-47

Обавештење о закљученом уговору медиал груп v-47
Обавештење о закљученом уговору медиком v-47
Обавештење о закљученом уговору медисал v-47
Обавештење о закљученом уговору неомедика v-47
Обавештење о закљученом уговору премиум сургикал v-47
Обавештење о закљученом уговору птм v-47
Обавештење о закљученом уговору стига v-47
Обавештење о закљученом уговору суперлаб v-47
Обавештење о закљученом уговору борф v-47
Обавештење о закљученом уговору мар медика v-47
Обавештење о закљученом уговору мацс медикал v-47
Обавештење о закљученом уговору стига v-47

Обавештење о закљученом уговору олимпус v-47
Обавештење о закљученом уговору екотрејд v-47
Обавештење о закљученом уговору дрегер v-47
Обавештење о закљученом уговору fresenius v-47
Обавештење о закљученом уговору биотек медикал v-47