Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В-53/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-53/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-53-2016.
Конкурсна документација, В-53-2016.
Одлука о обустави поступка, ЈН В-53-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-53-2016
Обавештење о обустави поступка, ЈН В-53-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-53-2016
Одлука о додели уговора, ЈН П-01-2017
Обавештење о закљученом уговору, ЈН П-01-2017