Српски | Srpski | English

месне прерађевине за исхрану пацијената В-31/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-31/2015.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – месне прерађевине за исхрану пацијената.

Позив за подношење понуда, ЈН В-31-2015
Конкурсна документација, ЈН В-31-2015
Измена конкурсне документације 2, ЈН В-31-2015
Одговор на питање 1, ЈН В 31-2015
Одлука о додели уговора, ЈН В-31-2015