Српски | Srpski | English

модул за мерење CO2 на Philips пацијент мониторима В-10/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-10/2017, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набавка резервног дела – модул за мерење CO2 на Philips
пацијент мониторима генерације IntelliVue за потребе кардиохиргије.

Poziv za podnosenje ponuda JN V-10-2017
Konkursna dokumentacija JN-10-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-10-2016
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права