Српски | Srpski | English

Набавка апарата за грејање са прекривачима В-60/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-60/2016, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Набавка апарата за грејање са прекривачима за
педијатријске пацијенте за службу анестезије и реанимације .

Poziv za podnošenje ponuda JN V-60-2016
Кonkursna dokumentacija JN V-60-2016
Odluka o dodeli ugovora JN V-60-2016