Српски | Srpski | English

Набавка “Валвуле са графтом“ ЈН П-09/13

Покреће се преговарачки поступак без објављивања јавног позива, у складу са чланом 36. став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама.
Предмет јавне набавке су добра – Набавка “Валвуле са графтом”- 8 комада, број ЈН П-09/13

 

Мишљење Управе за јавне набавке

Мишљење Управе за јавне набавке II