Српски | Srpski | English

Набавка добара – брашна, пиринча и махунастог и смрзнутог за исхрану П-04/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – брашна, пиринча и махунастог и смрзнутог за исхрану пацијената Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П-04/2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-04-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Измена конкурсне документације 1, П-04-2016
Одлука о додели уговора, ЈН П-04-2016
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору Illy Group