Српски | Srpski | English

Набавка добара – брашна, пиринча и махунастог и смрзнутог П-01/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – брашна, пиринча и махунастог и смрзнутог за исхрану пацијената Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П-01/2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-01-2016
Одлука о обустави поступка, ЈН П-01-2016