Српски | Srpski | English

Набавка добара – „Дезинфицијенаса“ V-14/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-14/2014, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Дезинфицијенаса” обликована по партијaма, како следи:

Покретање поступка
Конкурсна документација
Прилог
Одговори на питања
Прилог
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештењео закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3(2)
Обавештење о закљученом уговру 4
Обавештење о закљученом уговору 5(3)
Решење Републичке комисје 4-00-3126-2014

Trump benennt Impfstoffzar proviron mesterolon mit lieferung Oxycontin-Hersteller Purdue Pharma bekennt sich strafrechtlich schuldig