Српски | Srpski | English

набавка добара – дезинфицијенси М-18/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-18/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке je набавка добара – дезинфицијенси за потребе
Универзитетске дечје клинике, број М – 18/2017

Poziv za dostavljanje ponuda М-18-2017
Коnkursna dokumentacija, ЈН М-18-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN M-18-2017
Оbavestenje ozakljucenom ugovoru TERMOMED
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – PAN STAR
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – UNI CHEM, JN M-18-2017