Српски | Srpski | English

Набавка добара – дизел горива М-06/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-06/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – дизел горива за санитетска возила и за агрегате

Позив за подношење понуда
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА М-06-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН М-06-2016