Српски | Srpski | English

Набавка добара – дијализатори В-39/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-39/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – дијализатори за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-39-2015
Конкурсна документација, В-39-2015
Измена и допуна конкурсне документације 1, ЈН В-39-2015
Одлука о додели уговора, ЈН В-39-2015
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-39-2015