Српски | Srpski | English

Набавка добара – душека и јастука М-18/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-18/2014.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набавка добара – душека и јастука, за потребе Универзитетске
дечје клинике, Тиршова 10, Београд, обликована у две партије, и то:
Партија 1: Душеци
Партија 2: Јастуци

Позив за подношење понуда..

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда(1)

Измена конкурсне документације прва

Одговор први

Одговор други

Одговор на питање трећи

Обавештење о закљученом уговору