Српски | Srpski | English

Набавка добара – лабораторијског матеијала за проточну цитометрију, по партијама, бр. В-08/14

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАРУЧИЛАЦ:

Универзитетска дечја клиника из Београда, ул. Тиршова 10

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА : www.tirsova.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Здравствена установа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр . В -08/14.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : Набавка добара – лабораторијаског материјала за проточну цитометрију.

Документи:

Прилог бр. 1 – Техничка спецификација

Јавни позив

Конкурсна документација

08 – Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Partija 2