Српски | Srpski | English

Набавка добара – „Лекови“ В-38/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-38/2015, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Лекови“, обликована по партијaма

Позив за подношење понуда за В-38-2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА В-38-2015
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору 1 за В38
Обавештење о закљученом уговору 2 за В38
Обавештење о закљученом уговору 3 за В38