Српски | Srpski | English

Набавка добара – „ Лекови “ В – 22/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-22/2015, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–„Лекови“
 .
Позив за подношење понуда
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измене и допуне конкурсне документације 1, ЈН В-22-2015
Обавештење о закљученом уговору 2 за В22
Обавештење о закљученом уговору 3 за В22
Обавештење о обустави поступка
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-22-2015