Српски | Srpski | English

набавка добара – CISCO мрежне опреме са пратећом опремом М – 13/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр.М-13/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавна набавке мале вредности бр. М-13/2015 је набавка добара–CISCO мрежне опреме са пратећом опремом
.
Позив за подношење понуда(3)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА(2)
ПИТАЊЕ И ОДГОВОР Cisco