Српски | Srpski | English

набавка душека за кревете и сталка за постављање седиментације ЈН М-03/2018.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-03/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набавка душека за кревете и сталка за постављање седиментације за
потребе Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnosenje ponuda, ЈN М 03-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈН M-03-2018
Odgovor 1, JN M-03-2018

Коnkursna dokumentacija, ЈН M-03-2018, IZMENA 1
Obavestenje o produzenju roka, JN M-03-2018
Измена 2, Конкурсне документације, ЈН M-03-2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговор на питање 2, ЈН М-03-2018
Одговор на питање 3, ЈН М-03-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-03-2018
Обавештење о закљученом уговору SINOFAR, JN M-03-2018